XIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA SADOWNICZA „Jagodowe trendy”

19.01.-20.01.2017r.
Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji przy Zespole Szkół Nr 3,
ul. Słowackiego 7, Kraśnik

PROGRAM KONFERENCJI W TRAKCIE OPRACOWYWANIA